COACHNING PÅ DEVI

COACH

Hos oss får du en egen coach som stöttar dig från dag
ett och framåt. Så att du kan växa och utvecklas.

Möt en coach

En kort intervju med en av våra coacher

Hur blev du coach?

Under en längre tid så har jag bevisat att jag behärskar försäljningen och gjort fina prestationer inom produktionen. Vilket gjorde så att jag fick en möjlighet att börja utbilda nya medarbetare. Det gick bra så jag fick fortsätta utbilda medarbetarna och därefter fick jag min nya roll som coach.

Vad har du för tips till dem som vill bli coach?

Mitt tips är att börja coacha dig själv. För om du inte säkerställer att du kan coacha dig själv kommer det vara svårt att coach nya medarbetare. Mitt andra tips är att studera på hur din coach arbetar.

Vad ingår i dina arbetsuppgifter?

I mina arbetsuppgifter ska jag se till att säljarna utvecklas och har alla verktyg som behövs för att bli en bättre säljare. Jag har individuella samtal med säljarna då jag säkerställer att dom arbetar mot sina uppsatta mål. Jag ska själv leverera säljresultat och även se till att gruppen mår bra och har kul på jobbet.

Beskriv en typisk dag för dig som coach:

En typisk dag för mig som coach är att börja arbetsdagen med ett coachmöte. Då vi coacher tillsammans planerar och går igenom viktiga saker som vi behöver tänka på inför dagarna. Efter det så har jag ett morgonmöte med samtliga säljare för att sedan kicka igång arbetsdagen på riktigt.

Dela med dig av dina tre bästa säljtips

  1. Disciplin i ditt arbete
  2. Energi i kundsamtalen
  3. Relationsbygge med kund

Tips från coachen

Tre snabba tips om försäljning direkt från coachen

Produktkännedom

Lär känna produkten, låt personer ställa tusen frågor tills du kan svaren som ett rinnande vatten.

Var lyhörd

Lyssna på kunden, vad säger hen? Ta in och låt kunden stå i centrum. Låt alltid kunden prata till punkt, avbryt aldrig!

Ta ansvar

Var noga med att följa upp, utvärdera och förbättra. Det är så du utvecklas och växer.

Vad gör en coach?

Hur en coach kan hjälpa dig?

Vi använder oss av coacher för att du som medarbetare hos oss alltid ska ha någon att vända dig till. En coach stöttar, leder och peppar. Du ska kunna prata med din coach om allt som har med jobbet att göra men det ska även vara den personen som du berättar om något har hänt privat som du vill ventilera.